کارمند نمونه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر انتخاب شد قربانعلی خدایی، رئیس اداره امور اجرایی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، کارمند نمونه این اداره کل در سال 1393 انتخاب شد.
نشست خبری مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر برگزار شد نشست خبری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر به مناسبت هفته دولت برگزار شد.
کارمندان نباید به دستورها و تقاضاهای غیر قانونی عمل کنند مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با اشاره به لزوم افزایش قانون‌گرایی در ادارات دولتی گفت: کارمندان نباید به دستور غیر قانونی مقام بالاتر و یا درخواست و تقاضای خلاف قانون ارباب رجوع عمل کنند.
همزمان با هفته دولت: سه بند آبخیزداری در شهرستان رامسر بهره‌برداری می‌شود رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر گفت: همزمان با هفته دولت سه بند آبخیزداری در منطقه بِنِشکی شهرستان رامسر بهره‌برداری می‌شود.
هزار متر مربع از درختچه‌زارهای چالوس بر اثر آتش‌سوزی خسارت دید رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس گفت: هزار متر مربع از درختچه‌زارهای شهرستان چالوس بر اثر آتش‌سوزی خسارت دید.
اخبار
ارزیابی تجدید حجم گونه راش به روش 3p تجدید حجم با استفاده از نمونه برداری به روش 3p از سال 80- 1379 به منظور كاهش كار میدانی و سرعت بخشیدن در خروج محصولات جنگلی، جایگزین تجدید حجم صد در صد در جنگلهای شمال گردید كه عملیات میدانی آن با اندازه گیری حجم تنه های صنعتی و هیزمی تعدادی از درختان پروانه قطع سالیانه هر سری انجام و نتایج بدست آمده به كلیه درختان همان پروانه قطع تعمیم داده می شود.
کارمند نمونه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر انتخاب شد قربانعلی خدایی، رئیس اداره امور اجرایی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، کارمند نمونه این اداره کل در سال 1393 انتخاب شد.
نشست خبری مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ـ نوشهر برگزار شد نشست خبری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر به مناسبت هفته دولت برگزار شد.
کارمندان نباید به دستورها و تقاضاهای غیر قانونی عمل کنند مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با اشاره به لزوم افزایش قانون‌گرایی در ادارات دولتی گفت: کارمندان نباید به دستور غیر قانونی مقام بالاتر و یا درخواست و تقاضای خلاف قانون ارباب رجوع عمل کنند.
همزمان با هفته دولت: سه بند آبخیزداری در شهرستان رامسر بهره‌برداری می‌شود رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر گفت: همزمان با هفته دولت سه بند آبخیزداری در منطقه بِنِشکی شهرستان رامسر بهره‌برداری می‌شود.
تصمیات اتاق فکر اداره کل منابع طبیعی استان مازندران _ نوشهر تصمیات اتاق فکر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ نوشهر
هزار متر مربع از درختچه‌زارهای چالوس بر اثر آتش‌سوزی خسارت دید رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس گفت: هزار متر مربع از درختچه‌زارهای شهرستان چالوس بر اثر آتش‌سوزی خسارت دید.
290 کیلومتر عملیات جاده‌سازی در جنگل‌های غرب مازندران انجام شد رییس اداره مهندسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ نوشهر گفت: در سال کاری 1392-1393 در حدود 290 کیلومتر انواع عملیات جاده‌سازی در جنگل‌های غرب مازندران انجام شد.
تکمیل نقشه‌های حدنگاری اراضی ملی نیاز به تامین زیرساخت دارد معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر گفت: تهیه نقشه‌های حدنگاری اراضی ملی زمان‌بر است و نیاز به تامین زیرساخت‌های لازم دارد.
ساخت و سازها در دوهزار و سه‌هزار، چشمه‌های جنگلی را خشک کرده است مسوول پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی در حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ نوشهر گفت: ساخت و سازهای غیر اصولی صورت گرفته در منطقه دوهزار و سه هزار شهرستان تنکابن نگران کننده است و موجب تبعات منفی از جمله خشک شدن چشمه‌های جنگلی شده است.
قوانین و مدیریت اراضی ساحلی دریای خزر باید جامع و بهینه‌سازی شود مسوول پیگیری امور اراضی ساحلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _ نوشهر گفت: با توجه به مسائلی همچون نوسانات سطح دریای خزر و همچنین افزایش جمعیت و گرانی زمین، قوانین و مدیریت اراضی ساحلی دریای خزر باید جامع و بهینه‌سازی شود.
اوقات شرعی
آب و هوا

وضعیت کنونی: صاف
31 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:30 حداکثر دما:48

پیشخوان روزنامه ها